De Regio Amersfoort en de Provincie Utrecht hebben samen het initiatief genomen om een integrale verstedelijkingsstrategie te ontwikkelen om de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheiden landschap in goede banen te leiden. Daarvoor is het nodig een integrale visie en strategie op te stellen: het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort. Het college heeft ingestemd met de beschreven Urgentie & Opgaven en het Afwegingskader als vertrekpunten voor het op te stellen Ontwikkelbeeld, dat tevens aan de raad wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Vorig artikelSlimme sloten en (deurbel)camera’s maken opmars
Volgend artikel500 woningen op terrein Zon & Schild