In het kader van de Samenwerking BLNP heeft het college besloten voor de Microsoft licenties ten behoeve van de kantoorautomatisering de gemeente Nijkerk aan te wijzen als participationhouder voor degemeenten Bunschoten, Leusden en
Putten. Daarmee wordt geregeld dat we als BLNP samenwerking worden gezien als één afnemer van de licenties voor Microsoft. Het beheer en het contractmanagement wordt daarmee vereenvoudigd.
Benoeming twee nieuwe juryleden jury Gemeentelijke Onderscheiding en Prijzenstelsel Het college benoemt als nieuwe juryleden voor de jury Gemeentelijke Onderscheiding en Prijzenstelsel, de heer A. van Oort en de heer A.J. Veldhuizen. Per 1 december a.s. bestaat de jury daarmee uit mevrouw M. Kos-Miedema, voorzitter, mevrouw W. de Graaf-Duijst, secretaris en als leden de heer A. van Oort en de heer A.J. Veldhuizen.

Vorig artikelSubsidieaanvraag Genadebank
Volgend artikelNaar Huis/Coming Home?