In verband met extreme omstandigheden van de coronacrisis (minder inkomsten/hogere uitgaven) verstrekt het college een incidentele subsidie voor het 3e en 4e kwartaal 2020 aan de Genadebank van € 5.000,– voor het continueren van hun dienstverlening.