Een omwonende heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een berging op een perceel aan de Spuistraat. De commissie Bezwaarschriftenheeft het college geadviseerd dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het te laat is ingediend. Het college heeft conform dit advies het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.

Vorig artikelAanpak Vroegsignalering schulden
Volgend artikelPietenjournaal