Het college besluit tot het beschikbaar stellen van het benodigde budget voor de regionale inkoop van zorg en ondersteuning in het Sociaal Domein voor 2021.