Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van negen woningen, incl. garages en bergingen met in- en uitritten en het aanleggen van een parkeerterrein op de hoek Veenestraat/Eemlandia,De aanvraag heeft, in het kader van de uitgebreide procedure, ter inzage gelegen. Tijdens de terinzagelegging zijn er zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten om de zienswijzen te weerleggen en ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning tot vergunningverlening over te gaan.

Vorig artikelFloris van der Linden langer bij Spakenburg
Volgend artikelPietenjournaal