Het college stemt in met de schriftelijke mededeling aan de commissie Ruimte, betreffende
de voortgang voor het maken van een woondeal regio Amersfoort met het Rijk.
Met een dergelijke woondeal wordthet – met steun van het Rijk – gemakkelijker om regionaal
te versnellen en meer woningen te bouwen voor een langere periode om de geconstateerde
woning schaarste op te lossen. De bedoeling daarbij is dat alle negen gemeenten in de regio
meer gaan bouwen dan voor eigen behoefte. De gemeente Bunschoten steekt daarbij in op
een versnelling van de nieuwbouwopgave woningen met 20% de komende vijf jaren, bovenop
het bouwen voor eigen behoefte.

Vorig artikelOok voor inbrekers is december een feestmaand
Volgend artikelRoy Terschegget verlengt contract bij Spakenburg