Het college heeft besloten om het geactualiseerde bodembeheerplan ter besluitvorming voor
te leggen aan de raad. Deze nota is opgesteld om te voorkomen dat er voor elk grondverzet
duur (tijdrovend)bodemonderzoek gedaan moet worden. In deze actualisatie is ook rekening
gehouden met de op het ogenblik bestaande PFAS-problematiek.

Vorig artikelDe zon gaat onder bij de Eem……
Volgend artikelHet wilde oog