Het college vraagt de gemeenteraad invulling te geven aan de business case door de
hulpverleners van het Sociaal team meer inwoners zelf te laten begeleiden, waarbij uit wordt
gegaan van een groeimodelvan 3 jaar met evaluatiemomenten.

Vorig artikel‘Je raakt er niet LOS van’
Volgend artikelIntegrale aanpak mobiliteitsvraagstukken N199