Het college heeft ingestemd met het versturen van een brief aan Gedeputeerde Staten van
de provincie Utrecht waarin de provincie wordt gevraagd de mobiliteitsvraagstukken die
spelen op de Amersfoortseweg(N199) op een integrale manier als gezamenlijke overheden
aan te pakken.

Vorig artikelBusiness Case
Volgend artikelJaarprogramma subsidies 2021