Stichting Waypoint Bunschoten heeft voor 2021 een subsidieaanvraag ingediend. Het college
heeft besloten om een subsidie van €4.108,- aan Stichting Waypoint Bunschoten toe te
kennen waarmee het subsidieplafondis bereikt.