Op eerste kerstdag worden er geen containers geleegd. De afvalinzameling van vrijdag 25 december vindt daarom plaats op maandag 28 december. Graag de container op de dag van inzameling voor 7.30 uur aande straat zetten.