Tijdens de Kerstdagen zal er in de plaatselijke kerken en in Zorg- en Wooncentrum De Haven weer de bekende ton staan van Kom over en help. De opbrengst is bestemd voor kinderhulp in Moldavië. Het coronavirusheeft grote impact in Moldavië. Het aantal besmettingen is vergelijkbaar met Nederland, maar de zorgverlening in Moldavië is veel beperkter. Geen werk betekent geen inkomsten. Er is dan geen geld om eten te kopen en een sociaal vangnet is er niet. Voedselhulp is dus van groot belang. De voedselpakketten worden nu nog steeds uitgedeeld. Daarnaast wordt zoveel als mogelijk de naschoolse opvang in Bulboaça draaiende gehouden. De wintertijd komt er aan. Dan is de uitdaging nog groter om te overleven. U begrijpt dat er veel extra kosten worden gemaakt door de extra hulpverlening.
Daarom geldt nu extra: Uw bijdrage maakt echt verschil in het leven van deze kinderen.
Aangezien er weinig mensen in de kerk aanwezig mogen zijn, doen wij daarom een dringend beroep op u om een gift over te maken via de QR-code:
Of maak uw bijdrage over op:
ING bank: NL65 INGB 0007 4611 57 t.n.v. Kom over en help Bunschoten, o.v.v. Kerstbussenactie.

Wilt u dit werk ook in uw gebeden opdragen?
De werkgroepsleden van Kom over en help wensen u Gezegende Kerstdagen en Gods onmisbare hulp in 2021

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen, neem gerust contact op met één van de werkgroepsleden of het secretariaat:

Vorig artikelExtra editie Los Klassiek 1e kerstdag
Volgend artikelProgrammering Kerstdagen