Het leerlingenvervoer is regionaal aanbesteed via een Europese aanbesteding. Het college
heeft besloten om de overeenkomst tot uitvoering het leerlingenvervoer met een jaar
(schooljaar 2021 – 2022)te verlengen. Zij vindt continuïteit van het vervoer voor leerlingen en
ouders belangrijk. Bovendien brengt verlenging van het leerlingenvervoer de minste kosten
met zich mee.