Waarnemingen rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op maandag 4 januari 2021 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk geheel bewolkt, noordoost 3 Beaufort, koude regen, ongeveer3 ºC, opkomst 2 personen (corona­maat­regel). Totaal 25 soorten en 703 vogels geteld.

De lijst van deze maand:
Aalscholver (1), Blauwe Reiger (2), Grauwe Gans (142), Grote Canadese Gans (18), Kolgans (309), Taigarietgans (13), Bergeend (1), Grote Zaagbek (6), Krakeend (10), Kuifeend (3), Nonnetje (22), Slobeend (7), Smient (115), Wilde Eend (10), Torenvalk (1), Meerkoet (4), Kokmeeuw (7), Storm­meeuw (1), Watersnip (2), Zilvermeeuw (1), Holenduif (22), IJsvogel (1), Ekster (1), Veldleeuwerik (1), Zwarte Kraai (3).

Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001: https://www.ivn.nl/afdeling/eemland/maandelijkse-vogeltelling-westdijk-bunschoten

Vorig artikelHoe werkt het vaccin tegen corona
Volgend artikelKandidaat S.A. Kok neemt beroep Opperdoes aan