Willem en Erna Vedder zijn alweer een aantal jaren in Peru om zendelingswerk te verrichten. Ze hebben gezien hoe mensen tot geloof zijn gekomen en gedoopt zijn. Ze hebben de liefde van Jezus mogen delenaan vele mensen door woord en daad. Eén van die daden is de bouw van een school en een kerk.
De nieuwbouw vordert gestaag en het fundament is gelegd boven op de rots.
Na een oproep voor steun werd er massaal gereageerd. Van de 150.000,- euro is nog maar 40.000,- euro nodig om fase 1 af te ronden.

Willem en Erna zijn ontzettend dankbaar voor alle steun en vertrouwen in hen. Het was overweldigend!
God is trouw en zal ook voorzien in het restant bedrag, bidden en helpen jullie mee?

Je kan een bedrag overmaken op IBAN-nummer NL93 RABO 0348 6148 29 ten name van Rafaël Amersfoort o.v.v. nieuwbouw, Peru.

De giften zijn belasting aftrekbaar. Alvast hartelijk bedankt.

Meer informatie vind je op onze website www.weloveperu.nl

Vorig artikelWinterschoonheid
Volgend artikelOpen Huis Oostwende College