De geregistreerde criminaliteit in Bunschoten is in 2020 nagenoeg gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Dit blijkt uit het Veiligheidsbeeld van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. In2020 zijn er vier misdrijven meer geregistreerd ten opzichte van 2019. Wel zijn er een aantal opvallende stijgingen en dalingen van de geregistreerde misdrijven te noemen. Omdat Bunschoten een relatief kleine gemeente is, zijn procentuele stijgingen en dalingen snel groot.
De meest opvallende stijging is het aantal meldingen van jongerenoverlast. Dit steeg van 63 in 2019 naar 127 in 2020: een stijging van 72%. Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn de coronamaatregelen. Ook het aantal fraudezaken is gestegen van 85 in 2019 naar 120 in 2020, terwijl de fraude in de online handel licht is gedaald. Tot slot is het aantal brom-, snor- en fietsendiefstallen gestegen van 58 in 2019 naar 78 in 2020. Criminelen hebben het vaak voorzien op kostbare (elektrische) fietsen, vooral wanneer deze niet aan een extra hangslot worden vastgemaakt.
Ook het aantal woninginbraken is gestegen van 23 in 2019 naar 30 in 2020. In de eerste helft van 2020 stond het aantal woninginbraken op 10. Dit betekent dat er 20 keer is ingebroken in de tweede helft van 2020. Opvallend hierbij is dat er maar vier mislukte woninginbraken hebben plaatsgevonden. In 2019 was er nog sprake van 12 mislukte inbraken. Het aantal geslaagde woninginbraken in 2020 is in lijn met voorgaande jaren.
De opvallendste daling is het aantal vernielingen. Dit daalde van 92 in 2019 naar 64 in 2020. Het aantal gevallen van huiselijk geweld is gedaald van 21 in 2019 naar 17 in 2020. Verder zijn er dalingen te zien in het aantal gevallen van zakkenrollen, bedrijfsinbraken en winkeldiefstallen. Ook het aantal gevallen van geregistreerde drugshandel, -vervaardiging en –bezit is gedaald, van 7 in 2019 naar 3 in 2020.
De gemeente en de politie blijven zich in 2021 onverminderd inzetten op het tegengaan van criminaliteit. Maar dit kunnen zij niet alleen. Inwoners hebben zelf ook een verantwoordelijkheid hierin. Bel ten eerste direct 112 bij een verdachte situatie! U mag ook 112 bellen als u aanvoelt dat er iets niet klopt. U kent uw wijk het beste dus handel naar uw gevoel. Geen spoed, toch politie? Bel dan 0900-8844. Ook kunt u anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Daarnaast kunt u zelf maatregelen treffen waardoor u voorkomt dat u slachtoffer wordt van criminaliteit. Zet uw (elektrische) fiets bijvoorbeeld vast met een extra (hang)slot aan een object in de omgeving, zoals een fietsenrek of boom. Dit voorkomt dat criminelen uw waardevolle fiets in een busje kunnen laden. Check bij het ontvangen van e-mails en online facturen altijd of deze van een betrouwbare verzender afkomstig zijn. Als er door een bekende via WhatsApp of Facebook om geld wordt gevraagd, bel diegene dan altijd op om dit te controleren. Mogelijk is er ingebroken in zijn of haar account. Banken of andere financiële instanties vragen u nooit om vertrouwelijke gegevens zoals pincodes of inloggegevens voor online bankieren. Kijk voor meer tips op: www.veiliginternetten.nl.

Vorig artikelOpen Huis Oostwende College
Volgend artikelGemeente Bunschoten start met pilot ‘Grootschalig testen