Het winterseizoen is weer aangebroken. De strooiwagens zijn de afgelopen weken al meerdere keren op pad geweest om gladheid in de gemeente Bunschoten te voorkomen en bestrijden. Wat kunt u van de gemeenteverwachten als het gaat om gladheidbestrijding?
De provinciale wegen N199 (Amersfoortseweg), N414 (Bisschopsweg) en N806 (Nijkerkerweg en een gedeelte Oostelijke Randweg) vallen onder het strooibeleid van de provincie Utrecht. Alle andere wegen in de gemeente vallen onder het strooibeleid van de gemeente Bunschoten.

Wanneer op een aantal plaatsen in de gemeente gladheid is waargenomen, wordt er gestrooid. Omdat het onmogelijk is om in een korte tijd alle hoofdwegen en fietspaden te strooien, wordt de gladheid bestreden volgens vastgestelde routes en prioritering. Kijk op www.bunschoten.nl/strooien voor de kaart met strooiroutes.

Op www.bunschoten.nl/strooien kunt u naast meer informatie over het strooibeleid ook het Uitvoeringsplan gladheidbestrijding bekijken. Voor vragen en/of opmerkingen over de gladheidbestrijding kunt u terecht bij Snel Herstel via 033 – 299 1411.