Conflict met buren? Schakel Buurtbemiddeling in! Onenigheid met de buren kan het woonplezierbehoorlijk verpesten. Een kleine irritatie over parkeren, herrie of overhangend groen kan uitgroeien tot een vervelend conflict. Buurtbemiddeling bemiddelt bij dit soort problemen die spelen tussen buren en/of buurtgenoten. Met de (online) ondertekening van het convenant in december 2020 door de gemeente Bunschoten (burgemeester Melis van de Groep), Stichting de Boei (Chris Hagelen), Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken (Pietjan Prinsen Geerligs) en Woningcorporatie Eemland Wonen (Marissa van Rossum) is Buurtbemiddeling in Bunschoten officieel van start. Om Buurtbemiddeling tot een succes te maken, zijn er in de gemeente Bunschoten vijf buurtbemiddelaars aangesteld. Deze onafhankelijke, vrijwillige en goed getrainde bemiddelaars helpen buren om bij een conflict samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is. Burgemeester Melis van de Groep heeft op 23 december digitaal kennis gemaakt met de buurtbemiddelaars. Wilt u Buurtbemiddeling inschakelen of heeft u advies nodig? Neem dan contact op via 033-2992922 of via buurtbemiddeling@deboeibunschoten.nl. Buurtbemiddeling is gratis en is op basis van vrijwilligheid. Meer informatie vindt u op www.bunschoten.nl/buurtbemiddeling

Vorig artikelHerdenkingsplek De Haven
Volgend artikelPerspectief op Werk