Het huidige contract voor het onderhoud van de gazons is aan het einde van 2020 verlopen
en er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het contract te verlengen met de
huidige aannemer. Om in2021 weer het gras te kunnen onderhouden in de openbare ruimte,
zal een nieuwe overeenkomst gesloten moeten worden met een nieuwe opdrachtnemer. Het
nieuwe onderhoudsbestek dient hierdoor aanbesteed te worden waarbij de Europese
aanbestedingsprocedure doorlopen moet worden.

Vorig artikelInspraaknotitie
Volgend artikelWebinar digitale voetbalopleiding