Het college heeft kennisgenomen van de reactie uit het vooroverleg en daarmee de
inspraaknotitie herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum vastgesteld. Het
herzieningsplan zal aansluitend mediojanuari 2021 verder in procedure worden gebracht.

Vorig artikelCoronasteun VVV
Volgend artikelEuropese aanbestedingsprocedure