Snelfietsroutes in het hele land krijgen dezelfde bewegwijzering, waardoor ze herkenbaar zijn. De fietsroutes worden op borden aangeduid met een F-nummer in een gekleurd kader. De provincie Utrecht heeftmet de samenwerkende overheden en partijen binnen fietsnetwerk Tour de Force en de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) na uitgebreid onderzoek deze nieuwe manier van bewegwijzeren ontwikkeld en vastgesteld, met als doel veiligheid, uniformiteit en continuïteit. Naar verwachting zijn de eerste borden vanaf eind 2022 te zien op de snelfietsroute Amersfoort – Utrecht.
Om erachter te komen welke manier van bewegwijzeren het beste werkt op snelfietsroutes, is onderzoek gedaan onder gebruikers en wegbeheerders. Denk hierbij aan het gebruik van de juiste kleur, vorm en contrast en het inzetten van vooraankondigingsborden en routevervolgborden. De diverse ontwerpvarianten zijn getest op drie pilotroutes, waaronder op de route tussen Utrecht en Bilthoven, onderdeel van de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort. De resultaten uit ruim 2.100 enquêtes zijn geanalyseerd en meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Ook zijn adviezen ingewonnen bij TNO en bij experts op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

Vorig artikelMinder orgaantransplantaties door corona
Volgend artikelVragen en antwoorden Grootschalig testen