Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag zijn de heren J. van der Vliet, L. Bos en C.N. van Herpen benoemd als lid van de referendumcommissie en mevrouw A.J. ter Horst als plaatsvervangendlid.