De gemeente heeft het uit 2016 daterende integraalhuisvestingsplan scholen (IHP) geactualiseerd.
Het geactualiseerde IHP voorziet in de huisvestingsprojecten voor primair onderwijs tot en
met 2024,waaronder de renovatie / vervangende nieuwbouw van de Dr. H. Bavinckschool en
de nieuwe school in Rengerswetering. Het geactualiseerde IHP wordt ter vaststelling aan de
gemeenteraad aangeboden