De gemeente heeft het uit 2016 daterende integraalhuisvestingsplan scholen (IHP) geactualiseerd.
Het geactualiseerde IHP voorziet in de huisvestingsprojecten voor primair onderwijs tot en
met 2024,waaronder de renovatie / vervangende nieuwbouw van de Dr. H. Bavinckschool en
de nieuwe school in Rengerswetering. Het geactualiseerde IHP wordt ter vaststelling aan de
gemeenteraad aangeboden

Vorig artikelNormankader rechtmatigheid 2020
Volgend artikelNieuwsbrief nummer 51