Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de
ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Dit is gedaan met een Nieuwsbrief Sociaal Domein
aan de hand van de maatschappelijkedoelen die beschreven staan in het beleidsplan Sociaal
Domein 2019-2022.

Vorig artikelIHP 2020-2024
Volgend artikelVervolgtraject herbestemming