Het college heeft het normenkader aangepast aan de actuele wet- en regelgeving. Dit
normenkader wordt gebruikt door de accountant voor de rechtmatigheidscontrole op de
jaarrekening 2020. Er is eeninventarisatie gemaakt van de wijzigingen. Via een schriftelijke
mededeling wordt de commissie Bestuur en Middelen hiervan in kennis gesteld.

Vorig artikelLage Vuursche opnieuw afgesloten
Volgend artikelIHP 2020-2024