Het college stelt de benaming van de openbare ruimten (straatnamen) Boterland,
Schoenmakersland, Broekland en Bosland voor het plan Rengerswetering Eiland 4 vast.