Zoals het er nu naar uit ziet, starten we maandag 8 februari met grootschalig testen. Alle inwoners van 6 jaar en ouder met én zonder coronaklachten kunnen zich laten testen. Deze dorpsgenoten testensowieso mee en vertellen je de komende weken graag waarom.