Op verzoek van de aanvrager heeft het college van Bunschoten besloten om de inbreidingslocatie
Oostsingel/Garnalenweg aan te wijzen als gebied waar aansluiting op het
gastransportnetwerk strikt noodzakelijkis op grond van de Gaswet (artikel 10 lid 7 onder a).
Deze beschikking is gebaseerd op de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht.
Redenen hiervoor zijn de beschikbaarheid van groengas en de technische en financiƫle
bezwaren van alternatieve energievoorziening.