Op verzoek van de aanvrager heeft het college van Bunschoten besloten om de inbreidingslocatie
Oostsingel/Garnalenweg aan te wijzen als gebied waar aansluiting op het
gastransportnetwerk strikt noodzakelijkis op grond van de Gaswet (artikel 10 lid 7 onder a).
Deze beschikking is gebaseerd op de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht.
Redenen hiervoor zijn de beschikbaarheid van groengas en de technische en financiƫle
bezwaren van alternatieve energievoorziening.

Vorig artikelJaaroverzicht
Volgend artikelAanwijzen directeur publieke gezondheid