De gemeente Bunschoten is gemachtigd om vanuit de belastingdienst NAW-gegevens van gedupeerden
van de kinderopvangtoeslagaffaire in te zien. Door deze machtiging kan de gemeente contact
opnemen met de gedupeerdenom hen ondersteuning aan te bieden.