De Stichting Monumenten Bunschoten heeft de toekomst van het pand Kerkstraat 7, beter bekend als de Ouwe Sjoòl, veiliggesteld. Daarvoor is een overeenkomst gesloten met Heinen & Hopman Beheer B.V. DeStichting heeft er alle vertrouwen in dat het pand in een historische staat wordt hersteld. Het oudste pand van Spakenburg krijgt zo een mooie nieuwe toekomst.

De Stichting Monumenten Bunschoten had eerder, in nauw overleg en met instemming van de gemeente, intentieovereenkomsten gesloten om onder meer de bibliotheek in het pand te vestigen. De jarenlange voorbereidingen verkeerden in een afrondend stadium. Maar dit heeft helaas niet geleid tot een definitieve bestemming als bibliotheek.

Omdat de restauratie van de Ouwe Sjoòl een belangrijk doel is voor de stichting, is daarna gezocht naar een betrouwbare partner die dit kan realiseren. Die is gevonden in Heinen & Hopman Beheer B.V. Het is de bedoeling dat in de Ouwe Sjoòl de holding van Heinen & Hopman Engineering B.V.wordt gehuisvest. Daarmee krijgt het pand opnieuw een belangrijke centrale functie. Een functie die het pand als kerk en school lange tijd heeft gehad.

Het pand Kerkstraat 7 is in 1841 gebouwd als eerste kerk in Spakenburg en in de jaren erna enkele malen uitgebreid. Toch werd het te klein voor de groeiende bevolking en zo werd in 1878 de Noorderkerk gebouwd. Het pand werd daarna in 1879 als school in gebruik genomen. Die functie hield het tot 1949. Maar liefst 70 jaar was het als school in gebruik en hele generaties hebben hier onderwijs ontvangen. De schoolfunctie heeft het langst geduurd en vandaar de naam de Ouwe Sjoòl. Na 1949 is het pand lange tijd in gebruik geweest als onderdeel van een fabriek voor vleesconserven. Na een brand in 1981, waarbij het bijna verloren ging, is het deels gerestaureerd. Het is daarna in gebruik geweest als showroom en winkel.

In de nieuwe situatie krijgt het een centrale functie in de organisatie van een internationaal bedrijf. De Ouwe Sjoòl wordt daarvan straks het middelpunt.

Vorig artikelIKTESTMEE
Volgend artikelDe lente in aantocht!