Naar aanleiding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is, op het
gebied van arbeidsrecht, het bestuursprocesrecht (bezwaar en beroep) ingewisseld voor
civiele rechtsbescherming. Inde Cao Gemeenten is een regeling van de
‘geschillenbeslechting’ opgenomen. Als aanvulling hierop is een lokale regeling opgenomen
in het Personeelshandboek. De personen in de functie van voorzitter, commissieleden en
onafhankelijk secretaris dienden nog benoemd te worden. Dit is door middel van dit besluit
gebeurd.

Vorig artikelSneeuw geeft veel plezier
Volgend artikelHaalbaarheid zorghotel en hospice