Het college neemt kennis van de schriftelijke mededeling, gericht aan de raad, waarin verslag
wordt gedaan van onderzoek naar de haalbaarheid van een zorghotel en hospice in de
gemeente Bunschoten