Het college stelt het plan van aanpak rechtmatigheid sociaal domein regio Amersfoort 2020
vast en stemt in met het protocol sociaal domein regio Amersfoort (nieuwe taken).