Zondagmorgen was de hele wereld witter dan wit. Een dik sneeuwpak was in de nacht naar beneden gekomen. Hoewel sneeuw altijd overlast geeft werd er vooral veel plezier aan beleefd. En de schoonheid werdalom geprezen!