In 2022 gaat Bunschoten over op het nascheiden van afval. Dan mag u het PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons) bij het restafval doen. Dit plan is opgenomen in het coalitieakkoord. Uitde enquête van juli 2020 is gebleken dat het grootste deel van de inwoners het betalen per restafvalzak graag wil afschaffen en wil stoppen met de inzameling van restafval via ondergrondse containers.
Het nieuwe systeem gaat in op 1 januari 2022. Na het ophalen, wordt het PMD met een machine gescheiden van het restafval om het te kunnen recyclen. Mensen met afvalcontainers aan huis gebruiken de PMD-container dan ook voor het restafval. Bewoners van hoogbouw en woningen zonder tuin gebruiken de ondergrondse container vanaf dat moment zowel voor restafval als voor PMD.
Niet alles is al besloten. De gemeente moet nog een aantal keuzes maken voor het nieuwe systeem van nascheiding. Er zijn verschillende varianten mogelijk. Iedere variant heeft voor- en nadelen. Varianten die veel gemak bieden voor inwoners zijn bijvoorbeeld over het algemeen duurder.
De gemeente hoort graag wat de voorkeuren zijn van de inwoners. Daarom kunt u een nieuwe enquête invullen en uw voorkeuren kenbaar maken. De resultaten van deze enquête zijn belangrijk voor de definitieve besluiten over het nascheiden van afval. Denkt u mee? Vul de enquête in via www.bunschoten.nl/nascheiden-afval. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten, is anoniem en kan tot en met 22 februari.

Vorig artikelVacature Toezichthouder WABO
Volgend artikel€ 65,- subsidie voor energiebesparende producten