Alle ouders/verzorgers van de basisscholen kregen zondagavond het volgende bericht:

“De KNMI heeft de waarschuwing Code Rood afgegeven voor maandag 15 februari. In verband hiermee is besloten om onzescholen deze dag gesloten te houden.
Wij vinden het niet verantwoord om bij deze risicovolle weersomstandigheden kinderen, ouders en medewerkers de weg op te sturen. Ook stoepen en fietspaden zijn waarschijnlijk spekglad.
Hierdoor kan er ook geen noodopvang geboden worden.
Bij een korte rondgang en inventarisatie is duidelijk geworden dat online onderwijs niet valt te organiseren. Het thuisonderwijs kan helaas geen doorgang vinden.
Wij vinden het spijtig om u dit te moeten mededelen, zeker in deze tijd dat er al zoveel beroep op uw flexibiliteit wordt gedaan. Wij hopen dan ook op uw begrip voor deze keuze.
Wij gaan ervan uit dat dinsdag 16 februari de scholen weer gewoon open zijn.

Met vriendelijke groeten,
mede namens de directeuren van de VCO scholen,
Hans van Tricht, directeur-bestuurder”

Vorig artikelWinterse pret
Volgend artikelRegels openbare laadpalen