Het college stemt in met bevoorschotting van de vervoerders leerlingenvervoer per 16
december 2020 tot de datum waarop de scholen weer open gaan. De bevoorschotting vindt
plaats onder de voorwaardedat alle mogelijke compensatiemaatregelen optimaal worden
benut en alle inkomsten/voordeel die hieruit voortvloeien worden gecrediteerd en in lijn met
de VNG, het Rijk en in gezamenlijkheid met de regio.

Vorig artikelVTH verlenging beleid en beoordeling IBT
Volgend artikelIJzel