Het college verlengt het beleid op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH) in de fysieke leefomgeving met een jaar. Het gaat om taken in de
ruimtelijke ordening, bouwen, archeologie,monumentenzorg en milieu. Ondertussen werkt de
gemeente aan nieuw “omgevingswetproof” VHT beleid voor 2021-2024. De beoordeling van
onze taken op het gebied van VHT is door de provincie als “adequaat” aangemerkt.

Vorig artikelBrand in containers
Volgend artikelBevoorschotting Leerlingenvervoer tweede lockdown