Aan het begin van een nieuw kalenderjaar gaan ouders vaak op zoek naar een geschikte basisschool voor hun 2- of 3-jarige kind. Daarom organiseren scholen in deze periode normaliter open dagen voor nieuweouders. Een laagdrempelige manier om de school te bezoeken, te spreken met leerkrachten en de sfeer te proeven.
Mathilde Muijs, directeur op De Grondtoon: “Ouders komen graag kijken op de mogelijke school van hun kind, voordat ze de inschrijving doen. Dat geldt vooral voor ouders van wie het eerste kind naar de basisschool gaat. Tegenwoordig zijn er echt wel verschillen tussen de scholen. Dit zit vooral in de de visie op ontwikkeling, de manier waarop ze het onderwijs organiseren en de kansen die een kind daarmee krijgt. Uiteraard gaat iedere school voor het beste onderwijs. Een gesprek of een mogelijkheid om vragen te stellen is daarbij heel belangrijk. Dat bezoeken is nu niet zo makkelijk, omdat het op afspraak na schooltijd moet. Vaak zie ook dat ouders tijdens de open dag van elkaar leren, want die ene ouder stelt juist de vraag waar jezelf nog niet aan had gedacht.”
De Grondtoon organiseert het onderwijs op niveau, groepsdoorbrekend en met vakspecialisten. Een manier van onderwijs organiseren die steeds meer terrein wint in Nederland. Dit start al in de bouw Jonge Kind, waarbij er een intensieve samenwerking is tussen de leerjaren 1, 2 en 3. “Onze bouw Jonge Kind roept wel wat vragen op bij ouders als ze er over lezen of horen. Vooral omdat het nog niet zo bekend is buiten het onderwijsveld. Door geen dikke grens te trekken tussen jaargroep 2 en 3 is er meer bewegingsruimte om te leren of juist nog even te spelen. Dit heeft een hele positieve uitwerking op leerlingen.”, geeft Aline Timmer (leerkracht en coördinator bouw Jonge Kind) trots aan.
Om ouders samen kennis te laten maken met het onderwijs en de leerkrachten organiseert De Grondtoon OPEN vanuit HUIS. “Het online ‘meeten’ en videobellen heeft in de afgelopen maanden een vlucht genomen. We zijn er allemaal wel eens mee in aanraking geweest of maken er dagelijks gebruik van. Daarom gaan we het benutten om samen te komen en te vertellen en praten over ons onderwijs. Op dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 maart organiseren we online bijeenkomsten. Dit kan vanaf de bank of aan de keukentafel via je mobiel, tablet, laptop of pc. Op deze manier kun je als nieuwe ouders toch directe informatie krijgen over onze school en je vragen stellen! Ik hoop dat veel ouders hier gebruik van gaan maken. Al is het maar om te horen wat ons prachtige onderwijs voor een kansen biedt.”, zegt Dirk-Jan de Graaf (leerkracht, coördinator en ICT-er).Aanmelden kan via de website: www.degrondtoon.nl/openvanuithuis of door te bellen naar 033 298 38 04.
Het is ook mogelijk om een fysieke, individuele afspraak te plannen voor een rondleiding en gesprek.