Elke dag gebruiken we energie. Voor het licht, de verwarming of onze mobiele telefoon. De meeste energie wordt opgewekt door het verbranden van gas, steenkool en olie. Dat zorgt voor klimaatproblemen,zoals het opwarmen van de aarde. De Nederlandse regering wil zoveel mogelijk energie besparen én energie op een duurzame manier gaan opwekken.
Op veel plaatsen in ons land verschijnen al windmolens en zonneparken. Ook de inwoners van Bunschoten dragen hun steentje bij. Op steeds meer daken in Bunschoten liggen bijvoorbeeld zonnepanelen. Maar dat is nog niet genoeg. Daarom werkt de gemeente aan een energietransitie. Zij maakt plannen om het opwekken en het verbruik van energie in onze gemeente te verduurzamen. Daarbij gaat het om twee onderwerpen: Hoe kunnen we in Bunschoten grootschalig duurzame energie opwekken? En hoe kunnen we duurzame energie gebruiken om woningen en andere gebouwen van stroom en warmte te voorzien?
U kunt meedenken over de manier waarop we in de toekomst in Bunschoten omgaan met energie. Waar is ruimte voor extra windmolens of zonnepanelen? Hoe kunnen we in de toekomst woningen en wijken ’van het gas’ afhalen? Deze keuzes hebben een grote invloed op uw woning, de buurt en het buitengebied. Uw mening is dan ook nodig om te komen tot een goede afweging. Vul daarom de speciale enquête in over het opwekken van energie en de overgang naar nieuwe, duurzame vormen van energie. Dat kan via www.bunschoten.nl/energietransitie. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

Vorig artikelBedrijfscontactpersoon
Volgend artikelSubsidieverlening