Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het verspreiden van bagger en het
opnieuw inzaaien van een perceel grond aan de Fokjesweg. Tegen deze
omgevingsvergunning is een bezwaarschriftingediend door een inwoner van Bunschoten.
De commissie Bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk
en ongegrond te verklaren en het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen. Het
college heeft dit advies overgenomen en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond
verklaard en het verzoek om een proceskostenvergoeding afgewezen.

Vorig artikelHerzie verleende omgevingsvergunning
Volgend artikelDe maan