Er is een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een schuur aan de Albert
Cuypstraat 20 (legalisatie). Na gereedmelding van het bouwwerk blijkt dat er niet in
overeenstemming met de verleendeomgevingsvergunning is gebouwd (het bouwwerk is 9 à
10 cm te hoog uitgevoerd). Het college heeft besloten om de verleende omgevingsvergunning
te herzien door:
1. de verleende omgevingsvergunning d.d. 27 oktober 2020 in te trekken;
2. een nieuwe omgevingsvergunning, waarbij afgeweken wordt van het
bestemmingsplan te verlenen

Vorig artikelSubsidieverlening
Volgend artikelBezwaarschrift omgevingsvergunning