De Vereniging Eemland300 organiseert een digitale informatieavond over natuur en landschap, donderdagavond 4 maart 19.30-21.30 uur. We hebben reeds twee dialoogavonden achter de rug over energie, nu willenwe een breder onderwerp op de agenda zetten:
– Hoe kunnen we natuur en landschap beter beschermen?
– Hoe passen de Omgevingsvisies daarin?
– Hoe kunnen we als burgers het beleid beïnvloeden?
– Hoe kunnen we ons inzetten voor natuur en landschap?
We hebben drie aanleidingen voor deze bijeenkomst.
1. De provincie Utrecht is van plan om op 10 maart 2021 de Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vast te stellen. Hierin wordt erg veel geregeld voor het landelijk gebied in de provincie.
2. De Regio Amersfoort werkt aan een ‘Ontwikkelbeeld 2030-2040’, waarin
hoogstwaarschijnlijk locaties voor nieuwe woningen, windmolens en zonnevelden in de regio worden aangewezen.
3. Intussen zijn ook de regio gemeenten bezig om voor hun eigen grondgebied Omgevingsvisies op te stellen.
Al deze plannen komen aan bod tijdens de informatiebijeenkomst van 4 maart 2021.
We hebben drie inleiders gevonden die informatie geven over de overheidsplannen in de regio Eemland.
Jeannine van Bree werkt bij Natuur en Milieu Utrecht. Zij heeft namens allerlei natuur- en milieuorganisaties een uitvoerige zienswijze ingediend op de provinciale Omgevingsvisie.
Deze avond deelt zij haar kritiek met ons op het provinciale beleid voor de Eempolders.
Claudia van Holsteijn werkt als beleidsmedewerker bij Natuurmonumenten. Zij discussieert vanuit Natuurmonumenten mee over het Ontwikkelbeeld van de Regio Amersfoort en zij geeft haar ideeën over een betere bescherming van natuur en landschap in de Eempolders.
Miranda Hoeksema is ecoloog. Zij vertelt hoe burgers zich kunnen inzetten voor natuur en landschap, door in hun eigen gemeente mee te praten over de Omgevingsvisie en door het melden van klachten en overtredingen bij mgevingsdiensten.
De Vereniging Eemland300 organiseert deze digitale informatiebijeenkomst.
Opgave via email: communicatie@eemland300.nl onder vermelding van ‘natuur en landschap’.
Op 3 maart zullen wij degenen die zich hebben aangemeld, een link sturen voor de toegang tot deze informatieavond over de bescherming van natuur en landschap.

Vorig artikelBrand bij bakkerij
Volgend artikelParksluiting verlengd