Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, op 17 maart 2021, verloopt het verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er wordenmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.
*De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden en er voldoende ventilatie is.
*De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.
*Kiezers betreden het stemlokaal niet als zij klachten hebben of mogelijk besmet zijn met Covid-19.
*In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk wordt en of iedereen zich aan de maatregelen houdt in het stemlokaal. Deze wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te reinigen.
*Kiezers moeten in het stemlokaal een mondneuskapje dragen.
*Kiezers moeten 1,5 meter afstand houden en bij binnenkomst de handen desinfecteren;
*In het stemlokaal worden potloden, stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood, dat ze daarna mee naar huis mogen nemen.
*Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.
*Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden.

Vorig artikelDatalek Ticketcounter
Volgend artikelZonsondergang….