Waarnemingen (237e keer, start maandelijkse tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op maandag 1 maart 2021 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk geheelbewolkt, noordoost 2 Beaufort, geen neerslag maar nevelig, ongeveer 3 ºC, opkomst 2 personen (corona). Er zaten deze keer veel wintertalingen op de plasjes van Vitens en veel wintergasten op het Eemmeer. Totaal 35 soorten en 530 vogels geteld. De met * genoemde soorten zijn gezien aan de zuidkant aan de Westdijk. Het totaal aantal soorten in ruim 19 jaar is nu 159 soorten.

Hier de lijst van deze maand:
Fuut (6), Dodaars (1), Aalscholver (3), Blauwe Reiger (4), Grote Zilverreiger (2), Knobbelzwaan (1), Brandgans (14), Grauwe Gans (28), Grote Canadese Gans (2), Nijlgans (2), Bergeend (8), Bril­duiker (30), Grote Zaagbek (1♀), Kuifeend (22), Nonnetje (4), Smient (171), Wilde Eend (9), Wintertaling (59), Buizerd (2), Fazant (5), Meerkoet (7), Kievit (16), Kokmeeuw (35), Scholek­ster (1*), Storm­meeuw (10), Watersnip (2), Wulp (42), Zilvermeeuw (4), Houtduif (7), Ekster (2), Gras­pieper (2), Koolmees (2), Rietgors (2), Spreeuw (21), Zwarte Kraai (3).

Vorig artikelDiner voor twee
Volgend artikelDatalek Ticketcounter