Het college stemt in met de Uitvoeringovereenkomst subsidie 2021 gemeente BunschotenStichting De Boei. De Boei verleent ondersteuning aan inwoners, verenigingen en stichtingen bij het bereiken of behoudenvan participatie, sociale samenhang, gezondheid en optimale ontwikkeling van jeugd in een veilige omgeving. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over beoogde maatschappelijke effecten, prestaties en verantwoording.

Vorig artikelDigitale bijeenkomst over bedplassen
Volgend artikelGezamenlijke biddagdienst NGK-GKv