In het coalitieakkoord 2019-2022 Nieuwe Wegen, Vaste Waarden! is de afspraak opgenomen dat er een evaluatie plaats vindt naar de effectiviteit en doelmatigheid van de verstrekte gelden aan organisaties/instanties die zich bezighouden met alcohol- en drugs(preventie).
Deze evaluatie is nu gereed en wordt ter informatie aan de raad aangeboden.

Vorig artikelGezamenlijke biddagdienst NGK-GKv
Volgend artikelBiddag