Er is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd voor het proces
vroegsignalering van schulden. Het college is akkoord gegaan met het bijbehorende rapport.
In het rapport zijn de werkwijze,risico’s omtrent privacy, risico-inschatting en de
beheersingsmaatregelen beschreven. Tevens is het college akkoord gegaan met het advies
van de Functionaris Gegevensbescherming en zij volgt deze op.

Vorig artikel‘Je raakt er niet LOS van’
Volgend artikelGeldlening inrichting en verbouwing bibliotheek