Het college heeft ingestemd met de tekst van een schriftelijke mededeling voor de commissie
Ruimte over de plannen voor aanpassing van de kruising Bikkersweg-Prinses IrenestraatRengersweg. Dit is deeerste stap betreffende de uitvoering van het project Bunschoten Stad
(verbeteren leefomgeving).

Vorig artikelSchriftelijke mededeling
Volgend artikelSociaal Domein